Get the teeth of your dreams with the Bleaching method.

It is an oxygenation method used to whiten teeth that have changed color due to various reasons or to lighten the personal tooth color by a few shades.

Get More Information

Get the teeth of your dreams with the Bleaching method.

It is an oxygenation method used to whiten teeth that have changed color for various reasons or to lighten the personal tooth color by a few tones.

The natural color of teeth darkens with years and external factors.

With the teeth whitening process, which can be done in the office or at home, the teeth are lightened by 2-10 tons and a satisfactory whitening and a beautiful smile are obtained. Bleaching must be performed under professional control.

Internal discoloration: These are discolorations that are embedded in the tooth and cannot be removed by brushing. Structural disorders that occur during the formation of teeth are also included in this class. Whitening is very successful in such cases.
External staining: These are stains that adhere to the tooth surface from some foods, staining substances such as cigarettes, tea and coffee. It is mostly possible to get rid of these stains with tartar cleaning and professional brushing afterwards.

Different discolorations require different treatments. For this reason, it is best to decide what type of application should be done together with our dentists.

How is teeth whitening (bleaching) done?

Beyazlatma dişlerin yapısında oluşan renklenmeleri giderme işlemidir. Şu anda bilinen iki değişik diş beyazlatma yöntemi vardır. Bunlardan ilki hastanın kendi başına uygulayabileceği bir yöntemdir, aşamaları şöyledir:

Hekimin ağızdan ölçü alıp, dişlerinizin üzerine takabileceğiniz ince lastik kalıpları hazırlatması,
Hastanın kendisi için hazırlanmış özel kalıbın içerisine ilaç yerleştirerek bu kalıbı beyazlatılacak dişlerin üstüne günde en az 6 – 8 saat takması (tercihen uykuda),
Tedavinin ortalama 1 – 4 hafta içinde sonlandırılması.

İkinci yöntem ise klinikte bir hekim tarafından yapılan beyazlatmadır ki aşağıdaki şekilde uygulanır:

Ağartıcı ilaç bu işlem hakkında deneyimi olan bir hekim tarafından diş üzerine yerleştirilir.
İlgili dişin üzerine beyaz renkli ışık kaynağı belli bir süre tutulur.
İşlem bittiğinde sonuç hemen gözlenir.

Her iki yöntemde etkin olmasına rağmen tercih, renklenmenin derecesine, tedavinin ne kadar çabuk sonlandırılmak istendiğine ve hekimin görüşüne bağlıdır.

Is teeth whitening (bleaching) safe?

Evet!

Yapılan araştırmalara göre, dişlerin beyazlatılması diş hekiminizin gözetimi altında yapılırsa son derece etkin ve güvenlidir. Dişler ve dişetleri hiçbir şekilde zarar görmez.

Do teeth go back to the way they were after whitening?

Dişler her zaman için eskisinden daha beyaz olacaktır. Ancak, hastaların alışkanlık ve ağız bakımına bağlı olarak pekiştirme tedavisi gerekebilir.

What will I have to endure during treatment?

Eğer sigara içiyorsanız lastik kalıp ağzınızda iken sigara içmemeniz (ev ağartması için geçerli). Tedavi’nin bitmesi ile ortadan kalkacak hafif soğuk sıcak hassasiyeti.

How long do whitened teeth stay white?

Farklı diş beyazlatma (bleaching) metotlarıyla beyazlatılan dişler bir kaç yıl beyaz kalır. Fakat bu süre kişiden kişiye değişir. Yeme-içme alışkanlıkları, sigara ve fırçalama alışkanlığı dişlerin beyaz kalma süresini etkiler.

Şu unutulmamalıdır ki, bleaching her zaman istediğiniz beyazlığı sağlamayabilir. Beyazlama oranı dişlerinizin beyazlatma işlemi uygulanmadan önceki tonuna bağlıdır ve kişiden kişiye değişir. Bu yüzden diş hekiminiz ile beklentilerinizi önceden konuşmalısınız.

Working Hours

Our clinic is open 7 days a week between 09:00 – 23:00.

Appointment

We know that everyone’s time is valuable. For this reason, we offer our services by appointment.